Πρόγραμμα Σπουδών

 

Συντομογραφίες

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής
ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας
ΔΟΝΑ: (Μάθημα) Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Επιστημών
Υ: Υποχρεωτικό μάθημα
ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Θ: Θεωρία(ώρες)
ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης(ώρες)
Ε: Εργαστήριο (ώρες)
ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες

 

1ο Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΜΓΥ (Υ) 2 1 1 4 5
2 Βασικές Αρχές της Επιστήμης ΜΓΥ (Υ) 2 2 4 5
3 Προγραμματισμός Ι ΜΓΥ (Υ) 2 2 1 5 6
4 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΔΟΝΑ (Υ) 2 2 3
5 Λογισμός Ι – Γραμμική Αλγεβρα ΜΓΥ (Υ) 4 2 1 7 8
6 Ξένη Γλώσσα ΜΓΥ (Υ) 2 2 3
Σύνολο 24 30

 

2ο Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Φυσική ΜΓΥ (Υ) 2 1 1 4 5
2 Προγραμματισμός ΙΙ ΜΓΥ (Υ) 2 2 1 5 6
3 Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΜΓΥ (Υ) 2 1 2 5 6
4 Λειτουργικά Συστήματα Ι ΜΓΥ (Υ) 2 1 1 4 5
5 Λογισμός ΙΙ ΜΓΥ (Υ) 2 1 3 4
6 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική ΜΓΥ (Υ) 2 1 3 4
Σύνολο 24 30

 

3ο Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ ΜΕΥ (Υ) 2 2 1 5 6
2 Θεωρία της Πληροφορίας ΜΓΥ (Υ) 2 1 3 4
3 Ψηφιακά Κυκλώματα ΜΕΥ (Υ) 2 1 2 5 6
4 Αντικ/στραφής Προγρ/σμός ΜΕΥ (Υ) 2 1 1 4 5
5 Σήματα και Συστήματα ΜΕΥ (Υ) 2 1 3 4
6 Βάσεις Δεδομένων Ι ΜΓΥ (Υ) 2 2 1 5 5
Σύνολο 24 30

 

4ο Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Δίκτυα Υπολογιστών ΜΕΥ (Υ) 2 2 4 5
2 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι ΜΓΥ (Υ) 3 2 5 6
3 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΜΕΥ (Υ) 3 1 1 5 6
4 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΜΕΥ (Υ) 2 1 1 4 5
5 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΜΕΥ (Υ) 2 2 4 4
6 Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΜΕΥ (Υ) 2 2 4 4
Σύνολο 24 30

 

5ο Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Αριθμ. Μέθοδοι σε Προγρ/στικό Περιβάλλον ΜΓΥ (Υ) 2 1 1 4 5
2 Τεχνολογίες Διαδικτύου ΜΕΥ (Υ) 2 1 2 5 5
3 Δίκτυα Τηλεπ/νιών και Μετάδοσης ΜΕΥ (Υ) 2 1 2 5 6
4 Οπτικός Προγραμματισμός ΜΕΥ (Υ) 2 2 1 5 6
5 Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική ΔΟΝΑ (Υ) 2 2 3
6 Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα ΜΕΥ (Υ) 3 1 4 5
Σύνολο 24 30

 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.
  2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε.
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Η/Υ Τ.Ε.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η  6ο Εξάμηνο   

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης ΔΟΝΑ (Υ) 3 1 4 3
2 Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων ΜΕΥ (Υ) 2 1 2 5 7
3 Μεθοδολογία Προγραμματισμού ΜΕΥ (Υ) 2 1 2 5 7
Γραμμικός Προγ/σμός και Βελτιστοποίηση ΜΕΥ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
Ασαφή Συστήματα ΜΕΥ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
5 Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ηςΚατεύθυνσης ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
Σύνολο 24 30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η  7ο Εξάμηνο   

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Παιδαγωγικά ΔΟΝΑ(Υ) 3 1 4 3
2 Προγραμ/στικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο ΜΕΥ (Υ) 2 1 2 5 7
3 Τεχνολογία Λογισμικού ΜΕΥ (Υ) 2 1 2 5 7
Μεταγλωττιστές ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
5 Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ηςΚατεύθυνσης ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
Σύνολο 24 30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η  6ο Εξάμηνο   

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης ΔΟΝΑ (Υ) 3 1 4 3
2 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
3 Ασύρματες Επικοινωνίες ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών Συχνοτήτων ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
Δίκτυα Δορυφορικών Επικοινωνιών ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
5 Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ηςΚατεύθυνσης ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
Σύνολο 24 30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η  7ο Εξάμηνο   

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Παιδαγωγικά ΔΟΝΑ(Υ) 3 1 4 3
2 Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών ΜΕ(Υ) 2 1 2 5 7
3 Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων ΜΕ(Υ) 2 1 2 5 7
Ευρυζωνικά Δίκτυα ΜΕ(ΕΥ) 2 1 2 5 6
Κεραίες-Διάδοση και Τηλεοπτικά Δίκτυα ΜΕ(ΕΥ) 2 1 2 5 6
5 Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ηςΚατεύθυνσης ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
Σύνολο 24 30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η  6ο Εξάμηνο   

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης ΔΟΝΑ (Υ) 3 1 4 3
2 Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων ΜΕ(Υ) 2 1 2 5 7
3 Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα ΜΕ(Υ) 2 1 2 5 7
Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων ΜΕ(ΕΥ) 2 1 2 5 6
Βιομηχανική Πληροφορική ΜΕ(ΕΥ) 2 1 2 5 6
5 Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ηςΚατεύθυνσης ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
Σύνολο 24 30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η  7ο Εξάμηνο   

Α/Α Μάθημα Χαρακτηρισμός Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Παιδαγωγικά ΔΟΝΑ(Υ) 3 1 4 3
2 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΜΕ(Υ) 2 1 2 5 7
3 Προγρ/σμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΜΕ(Υ) 2 1 2 5 7
Εξελικτική Υπολογιστική ΜΕ(ΕΥ) 2 1 2 5 6
Συστήματα Πολυμέσων ΜΕ(ΕΥ) 2 1 2 5 6
5 Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ηςΚατεύθυνσης ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
Σύνολο 24 30