Εγκρίθηκε η επανίδρυση του ΠΜΣ Ρομποτικής, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εγκρίθηκε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η δομή του προγράμματος παραμένουν τα ίδια, όπως ισχύουν και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι οικονομικά ασθενείς φοιτητές θα φοιτούν δωρεάν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν άλλες πληροφορίες ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα robotics.teicm.gr
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τους φακέλους τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της αποδελτίωσης και αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο της Αίτησης, που μπορούν να βρουν οι υποψήφιοι στην κατηγορία “χρήσιμα έντυπα” της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.
Για τον επόμενο Κύκλο λειτουργίας, οι θέσεις έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι και ευελπιστούμε να έχουμε την ευκαιρία να εγγράψουμε περισσότερους φοιτητές.
Τελευταία προθεσμία κατάθεσης των φακέλων είναι η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου.
Διεύθυνση κατάθεσης φακέλων:
ΠΜΣ Ρομποτικής
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες