Συμμετοχή του μεταπτυχιακού στη RoboCon2019

Το μεταπτυχιακό στη Ρομποτική θα συμμετέχει στην πρώτη διοργάνωση του RoboCon που θα λάβει χώρα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στις 16/06/2019 στη Θεσσαλονίκη. 

Το πρώτο RoboCon, αποσκοπεί στην διαμόρφωση μίας συμμετοχικής πλατφόρμας ενός ευρέως φάσματος φορέων, επιχειρηματιών, ατόμων, επιστημόνων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανίες τεχνολογίας, ως ευκαιρία ανάπτυξης, έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής νέων προτάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ιδεών σχετικά με τη Ρομποτική και τις εφαρμογές της.