ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΥΚΛΟ 2018-2019 ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική αποφάσισε να αντιστοιχίσει τα θέματα Διπλωματικών Εργασιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, που κάνανε σχετική αίτηση, σύμφωνα με το έγγραφο στο link.
Η αντιστοίχιση γίνεται με τους αριθμούς μητρώου, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες παρακαλούνται να προβούν στη διευθέτησή τους, ώστε η ανάθεση να περαστεί στην ηλεκτρονική Γραμματεία.
Κάθε φοιτητής που αναλαμβάνει θέμα διπλωματικής εργασίας οφείλει να επικοινωνήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή για να λάβει οδηγίες, αφού πρώτα ενημερωθεί για το θέμα του όσο είναι δυνατό, μελετώντας την περίληψη που ανακοινώθηκε και τη σχετική βιβλιογραφία που τη συνοδεύει.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής