ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ρ203, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική να επισκεφθούν άμεσα τη σελίδα e-learning του μαθήματος Ρ203-Σχεδίασης Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων:
Εκεί θα βρουν επείγουσες ανακοινώσεις, που τους καθοδηγούν για τα βήματα προετοιμασίας που απαιτούνται για το μάθημα. Επίσης, όσοι χρειάζονται, θα βρουν διδακτικό υλικό για τις προαπαιτούμενες γνώσεις.
Τέλος, οι φοιτητές πρέπει να ενημερωθούν για το αναλυτικό ημερολόγιο του μαθήματος. Σημειώνεται ότι το Σεμινάριο που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου είναι υποχρεωτικό, και για το λόγο αυτό οι φοιτητές πρέπει να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις τυχόν υποχρεώσεις τους, ώστε να μπορέσουν να προσέλθουν.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος