ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ 2021-2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κατάταξης, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα Πρακτικού της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Ρομποτικής. (link)