Έλεγχος πιστοποιητικών Covid-19 κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 18-10-2021 στο πλαίσιο του «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ» θα πραγματοποιείται έλεγχος πιστοποιητικών Covid-19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην είσοδο/πύλη του ΔΙΠΑΕ στη Σέρρες, όπως και σε όλο το ΔΙΠΑΕ.
Παρακαλούμε να έχετε έτοιμα τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την προσέγγισή σας στο ΔΙΠΑΕ στη Σέρρες για να διευκολύνετε τους ελεγκτές και να μην καθυστερείτε τους ελέγχους.