Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον νέο Κύκλο 2022-2023

Γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για τον νέο Κύκλο λειτουργίας του ΠΜΣ (2022-2023), παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν και στην ιστοσελίδα μας στο Facebook.