ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ 2022-2023

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, εξέτασε το θέμα της απαλλαγής φοιτητών του ΠΜΣ Ρομποτικής από τα τέλη φοίτησης και ενέκρινε τη σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η Εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής αναρτάται εδώ, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον Διευθυντή του Προγράμματος (ikalom@ihu.gr).