Η Ρομποτική στην Εκπαίδευση: Έρευνα, Καινοτομία και Απήχηση στην Κοινωνία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

“Η Ρομποτική στην Εκπαίδευση: Έρευνα, Καινοτομία και Απήχηση στην Κοινωνία”

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι ανοιχτές Τεχνολογίες Ρομποτικής, που υιοθετεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική και θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα εργασίας της ομάδας Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής σε θέματα εισαγωγής της Ρομποτικής στην Εκπαίδευση. Επίσης, θα παρουσιαστούν προσπάθειες εισαγωγής της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε σχολεία, από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ρ101

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Ρ101-Ενσωματωμένα Συστήματα, να ενημερωθούν για μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων, σύμφωνα με το νέο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, που επισυνάπτεται εδώ .

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ (Ρ104)

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής, που παρακολουθούν το μάθημα Ρομποτική Όραση (Ρ104) ότι η διάλεξη στις 9-12-2019 δεν θα γίνει, λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του διδάσκοντα.
Τα μαθήματα θα γίνουν σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο που επισυνάπτεται εδώ.

ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το χειμερινό εξάμηνο του ΠΜΣ Ρομποτικής να κάνουν τις δηλώσεις των μαθημάτων που παρακολουθούν, αφού συνδεθούν στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ-ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 θα γίνει η έναρξη μαθημάτων για το ΠΜΣ Ρομποτικής. Οι διδάσκοντες του Τμήματος προσκαλούν τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές στην τελετή υποδοχής, που θα γίνει στις 15:30. Κατά την τελετή υποδοχής θα δοθούν οι φάκελοι φοίτησης και θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών για τεχνικά θέματα που αφορούν την παρακολούθηση του Προγράμματος. Στις 16:15 θα αρχίσει το μάθημα της 1ης ζώνης μαθημάτων.
Οι φοιτητές μερικής φοίτησης που θα παρακολουθήσουν το μάθημα της 2ης ζώνης και αδυνατούν να παρευρεθούν στην τελετή υποδοχής θα παραλάβουν το φάκελό τους από τον διδάσκοντα της 2ης ζώνης.
Για τη Συντονιστική Επιτροπή,
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Ρομποτικής στη συνεδρίασή της 3/16-10-2019 ενέκρινε τον Πίνακα των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο Απόσπασμα της εν λόγω απόφασης σ’ αυτόν τον σύνδεσμο.

Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής τελών φοίτησης, για τους εγγραφέντες στο ΠΜΣ Ρομποτικής, για το έτος 2019-2020

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής τελών φοίτησης, για τους εγγραφέντες στο ΠΜΣ Ρομποτικής για το 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και την Υπουργική απόφαση 102787/Ζ1/26-6-2019 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 2743/τ.Β’/3-7-2019 και αφορά ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Βρείτε την αίτηση εδώ.

Περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών 7/10/2019 έως και 15/10/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020)

Οι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στον Κύκλο 2019-2020 του ΠΜΣ Ρομποτικής, θα πρέπει να προβούν στην εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, καλούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τα παρακάτω έγγραφα:
Α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Β. Μία φωτογραφία ταυτότητας/διαβατηρίου
Γ. Το επισυναπτόμενο Έντυπο 7 (Δήλωση Ατομικών Στοιχείων), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
Τα παραπάνω, μπορούν να τα προσκομίσουν προσωπικά κατά τις ώρες γραφείου της Γραμματείας (08:00-15:00) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,
«Για το ΠΜΣ Ρομποτικής»
Κτίριο Διοίκησης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
Τέρμα Μαγνησίας,
62124 Σέρρες
Προθεσμία για την παραπάνω διαδικασία εγγραφής είναι η Τετάρτη 9-10-2019.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ – ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, ενέκρινε τον πίνακα των επιτυχόντων στο πρόγραμμα, με βάση της εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής, που επισυνάπτεται εδώ .
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 2019-2020 ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

 Μετά την εξέταση των υποψηφιοτήτων για τον νέο Κύκλο του ΠΜΣ Ρομποτικής, ο αρχικός πίνακας των επιτυχόντων διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο σύνδεσμο. Σημειώνεται ότι η έγκριση του πίνακα από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα γίνει εντός του προσεχούς δεκαημέρου, οπότε και θα ανακοινωθούν οι διαδικασίες για την εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ. Μέχρι τότε, οι επιτυχόντες φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν για οποιοδήποτε ερώτημά τους με τον Διευθυντή του ΠΜΣ κ. Ιωάννη Καλόμοιρο, στο email: ikalom@teicm.gr ή στο τηλέφωνο 6973218488.