Αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου σας
Αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου σας
Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

  • Ρομποτική
  • Θεωρία Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου  
  • Πολυωνυμικές Περιγραφές Συστημάτων  
  • Γραμμικοποιήσεις Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου με συμμετρίες
  • Εύρωστη Ευστάθεια Συστημάτων  
  • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα  
  • Ανάπτυξη  Αριθμητικών  και  Συμβολικών  Αλγορίθμων  για την  Θεωρία  Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
-
-