ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΕΒΡΙΟ 2021

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις παρακολούθησης μαθημάτων τον Σεπτέμβριο 2021, καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους (υποχρεωτικά πέντε θέματα) από τη λίστα των θεμάτων στο PDF, συμπληρώνοντας την φόρμα. Δίνεται προθεσμία για τη δήλωση μέχρι τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, ώρα 19:00.
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής