ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Με βάση τις προτιμήσεις που δήλωσαν οι φοιτητές που δικαιούνται να αναλάβουν Διπλωματική Εργασία, έγινε μια πρώτη επεξεργασία των αναθέσεων και προέκυψε η λίστα που εμφανίζεται στον σύνδεσμο (link).
Παρακαλούνται οι φοιτητές να μελετήσουν τις προτεινόμενες αναθέσεις και να δηλώσουν τη συμφωνία τους με ένα μήνυμα προς τον διευθυντή του προγράμματος (ikalom@ihu.gr).
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια δεν ανέλαβε το θέμα της πρώτης επιλογής του και θέλει να συζητήσει περαιτέρω την ανάθεση, ας επικοινωνήσει με τον διευθυντή του προγράμματος.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

Η τελική εξέταση στο μάθημα “Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών” θα γίνει τη Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 18:00.

Η τελική εξέταση στο μάθημα “Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών” θα γίνει τη Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 18:00.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην εικονική αίθουσα zoom με μικρόφωνο, κάμερα και ηχεία σε λειτουργία. Μετά από τη λήψη παρουσιών, θα εισέλθουν και στην πλατφόρμα exams.ict.ihu.gr (στην οποία θα εγγραφούν για το συγκεκριμένο μάθημα του ΠΜΣ χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό) που θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την εξέταση. Η εξέταση θα είναι κλειστού τύπου και διάρκειας 40 λεπτών.

Παρακαλώ να δείτε την ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του μαθήματος στο exams.ict.ihu.gr σχετικά με Συναίνεση συμμετοχής στην εξ’αποστάσεως εξέταση του μαθήματος.

Εκεί υπάρχουν σύνδεσμοι προς σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος και της Δ.Ε. του πανεπιστημίου.

Ο διδάσκων

Θ. Νικολαΐδης

Ανακοίνωση Διπλωματικών Εργασιών

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ της Ρομποτικής ο κατάλογος των θεμάτων των Διπλωματικών Εργασιών που πρόκειται να ανατεθούν. Για περιλήψεις των θεμάτων οι φοιτητές μπορούν να κοιτάξουν στο ακόλουθο link
Σε κάθε θέμα Διπλωματικής Εργασίας αναφέρεται ο επιβλέπων καθηγητής.
Η διαδικασία ανάθεσης θεμάτων έχει ως εξής:
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις παρακολούθησης του Α και Β εξαμήνου σπουδών και έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για το Α και Β εξάμηνο, πρέπει να μεταβεί στη φόρμα Google και να επιλέξει με σειρά προτεραιότητας πέντε θέματα (και όχι λιγότερα) Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την αποκλειστική προθεσμία 23-6-2019.
Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θα αποφασίσει για τις αναθέσεις και θα ενημερώσει τους φοιτητές.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν διενέξεις στην επιλογή θεμάτων, θα επιλυθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ της Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος
Καθηγητής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Η πρόσκληση αυτή αφορά στον κύκλο λειτουργίας του προγράμματος που ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στα αρχεία, καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (robotics.ihu.gr).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής