Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο “Ρομποτική Όραση: Σύγχρονες Εξελίξεις και Εφαρμογές”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

Ρομποτική Όραση: Σύγχρονες Εξελίξεις και Εφαρμογές

που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω του λογισμικού zoom, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι νέες εξελίξεις στο πεδίο της Ρομποτικής Όρασης, ενδιαφέρουσες εφαρμογές της όρασης μηχανής στη βιομηχανία, τεχνολογίες επιτάχυνσης αλγορίθμων όρασης μηχανής και εφαρμογές που υλοποίησαν φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική.

Επίσης, θα γίνει σύντομη παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ρομποτική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην εικονική αίθουσα

https://zoom.us/j/92213734995

Η αφίσα της ημερίδας είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ το πρόγραμμα εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VIVADO ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ρ203

Oι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο του Σαββάτου στα Συστήματα Επεξεργασίας Υψηλών Επιδόσεων, παρακαλούνται να ακολουθήσουν πιστά τις επισυναπτόμενες οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού Vivado (link)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – Oδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού ISE 14.7

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που θα λάβουν μέρος στο σεμινάριο του Σαββάτου 16 Μαΐου πάνω στα συστήματα υψηλών επιδόσεων της εταιρίας Xilinx, μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού ISE 14.7 στο αρχείο που επισυνάπτεται (link)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Μηνάς Δασυγένης θα διδάξει ένα σεμινάριο, με θέμα τα εργαλεία σχεδίασης και τις διατάξεις FPGA της εταιρίας Xilinx.
Το σεμινάριο θα διδαχθεί διαδικτυακά. Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Ρ203 να το παρακολουθήσουν, καθώς θα είναι μοναδική ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο ενδιαφέρον θέμα των συστημάτων επεξεργασίας υψηλών επιδόσεων.
Το σεμινάριο θα διδαχθεί σε δύο φάσεις:
10:00-12:30 θα διδαχθεί η σχεδίαση με το λογισμικό Xilinx ISE 14.7 και η ενσωμάτωση μικροελεγκτή (picoblaze) σε διάταξη Spartan.
13:00-15:00 θα διδαχθεί η σχεδίαση με το λογισμικό Vivado και η χρήση ετερογενούς συστήματος ARM-FPGA, στο ολοκληρωμένο κύκλωμα Zynq στην εκπαιδευτική πλακέτα PYNQ.
Γι να είναι δυνατή η παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να κατεβάσουν τα παρακάτω δύο λογισμικά και να τα εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους.
1. Xilinx ISE Design Suite v. 14.7
2. Vivado Design Suite (WebPack Edition) v. 2019.2
Να επιλεγεί ο Windows Self-extracting Web Installer στην διεύθυνση
https://www.xilinx.com/support/download.html  (ίδια με παραπάνω). Να εκτελεστεί ο installer. Στα παράθυρα που θα ανοίξουν να επιλεγεί το λογισμικό Vivado και συγκεκριμένα το WebPack Edition, που είναι η ελεύθερη έκδοση του λογισμικού.
Τα δύο παραπάνω λογισμικά είναι μεγάλα σε μέγεθος και χρειάζονται αρκετές ώρες για να κατέβουν και να εγκατασταθούν.
Θα διατεθούν δύο ή τρεις σταθμοί εργασίας του εργαστηρίου Ρομποτικής, με απομακρυσμένη πρόσβαση, αυστηρά για όσους φοιτητές δεν καταφέρουν να κάνουν την εγκατάσταση επιτυχώς, λόγω έλλειψης χώρου στο δίσκο τους. Επίσης, θα υπάρξει υποστήριξη για όσους δυσκολευτούν κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης των λογισμικών.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα Ρ202 “Μηχανική Ευφυία”

Η παρουσίαση και εξέταση projects για την ενότητα “Εξελικτική Υπολογιστική” του μαθήματος Ρ202 “Μηχανική Ευφυία” με διδάσκοντα τον κ. Καζαρλή Σπύρο, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 16:00 – 18:30.
Η εξέταση projects για τις ενότητες “Ασαφή Συστήματα” και “Νευρωνικά Δίκτυα” του μαθήματος Ρ202 “Μηχανική Ευφυία” με διδάσκοντες τους κ. Βολογιαννίδη Σταύρο και Αντωνίου Ευστάθιο αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα του ΠΜΣ Ρομποτικής με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, λόγω της αναστολής μαθημάτων με φυσική παρουσία, να λάβουν υπόψη ότι η παρουσία τους καταγράφεται κανονικά, μόνον εφόσον η χρονική διάρκεια σύνδεσής τους στο σύστημα αντιστοιχεί με τη διάρκεια του μαθήματος. Σύνδεση ολίγων λεπτών δεν λαμβάνεται υπόψη ως παρουσία στο μάθημα.
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής,
Ο Διευθυντής

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής να λάβουν υπόψη ότι από Δευτέρα 30 Μαρτίου το διαδικτυακό μάθημα του ΠΜΣ Ρομποτικής θα μεταφερθεί σε νέα εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν οι νέες άδειες για το λογισμικό zoom, που προμηθεύτηκε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Έτσι, λοιπόν, από Δευτέρα και στο εξής, για την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι φοιτητές θα συνδέονται με τη διεύθυνση:
https://zoom.us/j/871048035
Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια ως προς το λογισμικό.
Για το ΠΜΣ Ρομποτικής,
Ιωάννης Καλόμοιρος