Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη θεωρία και πράξη των ρομποτικών συστημάτων, όπως αυτά μελετώνται στην έρευνα και εφαρμόζονται στη Βιομηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση και οργανωτική δομή

Τη συνολική ευθύνη του προγράμματος έχει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και τρεις εκπροσώπους των φοιτητών.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα έντυπα

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και διδάσκοντες μπορούν να ανατρέξουν εδώ σε χρήσιμα έντυπα, όπως ο Κανονισμός Σπουδών, η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, η Διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες, το ΦΕΚ Ίδρυσης κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

E-Learning
Ηλεκτρονική Γραμματεία

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, κόμβος Σερρών

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Βιβλιοθήκη
© Copyright - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. - ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Καλλαράς Ιωάννης, Μυρωνίδης Δημήτρης