ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετά την ανακοίνωση του πίνακα των επιτυχόντων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ρομποτικής, καλούνται όσοι έγιναν δεκτοί στον Α΄ Κύκλο του προγράμματος να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εγγραφής μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017. Για το σκοπό αυτό, οι φοιτητές πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο γράμμα αποδοχής που έλαβαν την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές, που υπέβαλαν αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης, ανατρέχοντας στα παρακάτω δύο αρχεία: 1. Κατάλογος Επιτυχόντων 2. Απόσπασμα Πρακτικού Συντονιστικής Επιτροπής, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη […]

Αποστολή δικαιολογητικών

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού της Ρομποτικής, καλεί όσους ενδιαφερόμενους σπουδαστές δεν υπέβαλαν τον πλήρη φάκελό τους, να αποστείλουν τα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Σπουδών. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Ανακοίνωση συνεργασιών με εταιρείες αυτοματισμών και ρομποτικής

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Τμήματος στη Ρομποτική ανακοινώνει με χαρά, ότι συμφωνήθηκε  η συνεργασία με δύο εταιρίες του χώρου των αυτοματισμών και της Ρομποτικής. Πρόκειται για τις εταιρίες Kenotom I.K.E. (http://www.kenotom.com) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Genesis Electrical and Electronic Inc (http://www.genesis-electronics.gr/).  Περιληπτικά, τα βασικά σημεία της συνεργασίας, όπως καταγράφηκαν στο σχετικό κείμενο είναι τα εξής Ενημέρωση εκατέρωθεν για τις δραστηριότητες, τα σχέδια, τα περιγράμματα μαθημάτων, τα θέματα διπλωματικών εργασιών, τις εξελίξεις στο χώρο της αγοράς εργασίας και τις εξελίξεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ειδικά σε θέματα που αφορούν στους Μηχανικούς των τεχνολογιών της Ρομποτικής και των αυτοματισμών. Προώθηση κοινών σχεδίων, που μπορούν να υποστηριχθούν και από φοιτητές, στο πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας. Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της παραγωγής δημοσιεύσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Κοινή διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων, όπως Ημερίδων και Σεμιναρίων, με τη συμμετοχή μελών Ε.Π. του ΠΜΣ, φοιτητών και Μηχανικών της εταιρίας, αλλά και με την ενδεχόμενη συμμετοχή κι άλλων εταιριών του χώρου, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων, που σχετίζονται με το χώρο των Αυτοματισμών και της Ρομποτικής. Διαμόρφωση καλού κλίματος υποδοχής ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υποδοχή αποφοίτων του Π.Μ.Σ., ως εργαζομένων στην εταιρία, βάσει συμβολαίου, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς αμφότερων των συμβαλλομένων Διάνοιξη της συνεργασίας σε δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, όπου θα προσκληθούν νέοι φορείς, με αμοιβαία επωφελή τρόπο. Οι συνεργασίες θα περιλάβουν στο μέλλον  και περισσότερες εταιρίες του χώρου των αυτοματισμών Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Τμήματος

Αποστολή φάκελου υποψηφιότητας

Ευχαριστούμε όλους τους υποψήφιους φοιτητές μας, που έχουν ήδη στείλει τον πλήρη φάκελό τους, προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ρομποτικής. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όσους μας επισκέπτονται και συζητούν μαζί μας τις λεπτομέρειες από κοντά. Καθώς μετά τις 20 Ιουλίου το ΤΕΙ μας θα είναι κλειστό για ένα διάστημα, ενθαρρύνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους […]

Το νέο ΠΜΣ στη Ρομποτική και οι εφαρμογές της Ρομποτικής στην Εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Το Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική και οι εφαρμογές της Ρομποτικής στην Εκπαίδευση» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το […]

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν ήδη υποβάλει διαδικτυακά την αίτηση εγγραφής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, να υποβάλλουν τους φακέλους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, όμως επειδή υπάρχει σημαντικός αριθμός αιτήσεων, η έγκαιρη υποβολή των φακέλων θα διευκολύνει την αξιολόγηση […]

Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το ΠΜΣ στη Ρομποτική

Οι υποψήφιοι φοιτητές, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ρομποτική, μπορούν να συμπληρώσουν διαδικτυακή αίτηση. Η τελευταία προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν δεσμεύει τον φοιτητή για τηνπαρακολούθηση του Προγράμματος, αλλά τον εντάσσει σε λίστα ηλεκτρονικών ενημερώσεων, σχετικά […]

Ημερίδα παρουσίασης του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Ρομποτική

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, ώρες 10:00-12:00, θα γίνει ημερίδα ενημέρωσης των φοιτητών για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Ρομποτική”, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής. Το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και χαρακτηρίζεται από σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών στον Τομέα των Ρομποτικών Συστημάτων. Καλούνται οι […]