ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν τον Α΄ Κύκλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ρομποτική να υποδείξουν  έναν εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του, ο οποίος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, και στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Για την ομαλή διεξαγωγή και διευκόλυνση της διαδικασίας, η Συντονιστική […]

Ημερίδα Παρουσίασης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Ρομποτική

Το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Ρομποτική, διοργανώνει Ημερίδα Παρουσίασης του Προγράμματος, την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 10:00-12:00, στο Αμφιθέατρο Μηχανικών Πληροφορικής, στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Θα γίνει παρουσίαση των βασικών τεχνολογιών που διδάσκονται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι συνεργασίες με τον ακαδημαϊκό χώρο και την αγορά εργασίας. Ο Α΄ Κύκλος του […]

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ρ102)

Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 δεν θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος Ρ102 κατά τη δεύτερη ζώνη μαθημάτων, λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του διδάσκοντα. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά κατά τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το ημερολόγιο μαθημάτων στο link.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το ΠΜΣ Ρομποτικής είναι από 12-10-2017 έως 29-10-2017. Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε την ανακοίνωση της Γραμματείας, που δημοσιεύεται εδώ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετά την ανακοίνωση του πίνακα των επιτυχόντων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ρομποτικής, καλούνται όσοι έγιναν δεκτοί στον Α΄ Κύκλο του προγράμματος να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εγγραφής μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017. Για το σκοπό αυτό, οι φοιτητές πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο γράμμα αποδοχής που έλαβαν την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές, που υπέβαλαν αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης, ανατρέχοντας στα παρακάτω δύο αρχεία: 1. Κατάλογος Επιτυχόντων 2. Απόσπασμα Πρακτικού Συντονιστικής Επιτροπής, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη […]

Αποστολή δικαιολογητικών

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού της Ρομποτικής, καλεί όσους ενδιαφερόμενους σπουδαστές δεν υπέβαλαν τον πλήρη φάκελό τους, να αποστείλουν τα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Σπουδών. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Ανακοίνωση συνεργασιών με εταιρείες αυτοματισμών και ρομποτικής

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Τμήματος στη Ρομποτική ανακοινώνει με χαρά, ότι συμφωνήθηκε  η συνεργασία με δύο εταιρίες του χώρου των αυτοματισμών και της Ρομποτικής. Πρόκειται για τις εταιρίες Kenotom I.K.E. (http://www.kenotom.com) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Genesis Electrical and Electronic Inc (http://www.genesis-electronics.gr/).  Περιληπτικά, τα βασικά σημεία της συνεργασίας, όπως καταγράφηκαν στο σχετικό κείμενο είναι τα εξής Ενημέρωση εκατέρωθεν για τις δραστηριότητες, τα σχέδια, τα περιγράμματα μαθημάτων, τα θέματα διπλωματικών εργασιών, τις εξελίξεις στο χώρο της αγοράς εργασίας και τις εξελίξεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ειδικά σε θέματα που αφορούν στους Μηχανικούς των τεχνολογιών της Ρομποτικής και των αυτοματισμών. Προώθηση κοινών σχεδίων, που μπορούν να υποστηριχθούν και από φοιτητές, στο πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας. Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της παραγωγής δημοσιεύσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Κοινή διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων, όπως Ημερίδων και Σεμιναρίων, με τη συμμετοχή μελών Ε.Π. του ΠΜΣ, φοιτητών και Μηχανικών της εταιρίας, αλλά και με την ενδεχόμενη συμμετοχή κι άλλων εταιριών του χώρου, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων, που σχετίζονται με το χώρο των Αυτοματισμών και της Ρομποτικής. Διαμόρφωση καλού κλίματος υποδοχής ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υποδοχή αποφοίτων του Π.Μ.Σ., ως εργαζομένων στην εταιρία, βάσει συμβολαίου, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς αμφότερων των συμβαλλομένων Διάνοιξη της συνεργασίας σε δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, όπου θα προσκληθούν νέοι φορείς, με αμοιβαία επωφελή τρόπο. Οι συνεργασίες θα περιλάβουν στο μέλλον  και περισσότερες εταιρίες του χώρου των αυτοματισμών Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Τμήματος

Αποστολή φάκελου υποψηφιότητας

Ευχαριστούμε όλους τους υποψήφιους φοιτητές μας, που έχουν ήδη στείλει τον πλήρη φάκελό τους, προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ρομποτικής. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όσους μας επισκέπτονται και συζητούν μαζί μας τις λεπτομέρειες από κοντά. Καθώς μετά τις 20 Ιουλίου το ΤΕΙ μας θα είναι κλειστό για ένα διάστημα, ενθαρρύνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους […]