Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Διδακτορικές διατριβές στα Ευφυή Συστήματα και τη Ρομποτική

Θέματα Διδακτορικών Διατριβών προς ανάληψη από νέους υποψήφιους διδάκτορες (2022)

Εκπονούμενες διδακτορικές διατριβές

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής Τμήματος ΜΠΥΤ