Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ο οδηγός Σπουδών δίνει βασικές οδηγίες για το ξεκίνημα του Μεταπτυχιακού φοιτητή και υπάρχει εδώ.