Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο ζώνες μαθημάτων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, που θα ισχύσει κατά το χειμερινό εξάμηνο. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων σε δύο εξάμηνα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν την διπλωματική εργασία.

Δευτέρα Τετάρτη
1η Ζώνη 16:00-18:30 Ρ203 –  Σχεδίαση Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων Ρ202 – Μηχανική Ευφυΐα
2η Ζώνη 18:45-21:15 Ρ204 – Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών Ρ201 – Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα

Ημερολόγιο μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022