Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο ζώνες μαθημάτων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, που θα ισχύσει κατά το χειμερινό εξάμηνο. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων σε δύο εξάμηνα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν την διπλωματική εργασία.

Δευτέρα Τετάρτη
1η Ζώνη 16:00-18:30 Ρ201 – Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα Ρ204 – Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών
2η Ζώνη 18:45-21:15 Ρ202 – Μηχανική Ευφυΐα  Ρ203 –  Σχεδίαση Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων