Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο ζώνες μαθημάτων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, που θα ισχύσει κατά το χειμερινό εξάμηνο. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων σε δύο εξάμηνα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν την διπλωματική εργασία.

Δευτέρα Τετάρτη
1η Ζώνη 16:00-18:30 Ρ201 – Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα Ρ204 – Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών
2η Ζώνη 18:45-21:15 Ρ202 – Μηχανική Ευφυΐα Ρ203 –  Σχεδίαση Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

18 Φεβρουαρίου 2019 Έναρξη διαλέξεων 2ου εξαμήνου – 1η εβδομάδα διαλέξεων
25 Φεβρουαρίου 2019 2η εβδομάδα διαλέξεων
4 Μαρτίου 2019 3η εβδομάδα διαλέξεων
13 Μαρτίου 2019 4η εβδομάδα διαλέξεων (Η Δευτέρα 11/3 είναι αργία- Καθαρά Δευτέρα)
18 Μαρτίου 2019 5η εβδομάδα διαλέξεων
27 Μαρτίου  2019 6η εβδομάδα διαλέξεων (Η Δευτέρα είναι αργία-25 η Μαρτίου)
1 Απριλίου 2019 7η εβδομάδα διαλέξεων
8 Απριλίου 2019 8η Εβδομάδα διαλέξεων
15 Απριλίου 2019 9η Εβδομάδα διαλέξεων
22  Απριλίου – 5 Μαΐου 2019 Διακοπές του Πάσχα
6 Μαΐου 2019 10η εβδομάδα διαλέξεων
13 Μαΐου 2019 11η εβδομάδα διαλέξεων
20 Μαΐου 2019 12η εβδομάδα διαλέξεων
27 Μαΐου 2019 Συμπλήρωση διαλέξεων (Θα αναπληρωθούν οι δύο Δευτέρες που χάθηκαν λόγω αργιών)
3 Ιουνίου 2019 Αναπλήρωση διαλέξεων (αναπλήρωση μαθημάτων που
χάθηκαν για αιτίες άλλες από προγραμματισμένες αργίες)
10-14 Ιουνίου 2019 Ανακοίνωση θεμάτων πτυχιακών εργασιών
Δευτέρα 10 Ιουνίου – Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 Εξετάσεις 2ου εξαμήνου:
Δευτέρα 10/6/2019, 6μμ (Ρ201)
Τετάρτη 19/6/2019, 6μμ (Ρ204)
Δευτέρα 24/6/2019, 6μμ (Ρ202)
Τετάρτη 26/6/2019, 6μμ (Ρ203)
26 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2019 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του 2ου εξαμήνου και ανάληψη θεμάτων διπλωματικών εργασιών από φοιτητές