Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο ζώνες μαθημάτων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, που θα ισχύσει κατά το χειμερινό εξάμηνο. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων σε δύο εξάμηνα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν την διπλωματική εργασία.

Δευτέρα Τετάρτη
1η Ζώνη 16:00-18:30  Ρ103 – Σχεδίαση και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων Ρ102 – Εισαγωγή στη Ρομποτική και τα Αυτόματα Συστήματα
2η Ζώνη 18:45-21:15  Ρ101- Ενσωματωμένα Συστήματα Ρ104 – Ρομποτική Όραση

Υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Ο φοιτητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί κατά το Α τυπικό εξάμηνο δύο μαθήματα της επιλογής του, από τα τέσσερα που προβλέπονται. Μπορεί να έρχεται μια φορά την εβδομάδα (π.χ. την Τετάρτη) και να παρακολουθεί δύο ζώνες μαθημάτων (16:00 έως 21:15) ή να έρχεται δυο φορές την εβδομάδα και να παρακολουθεί τα δύο βραδινά μαθήματα (18:45 έως 21:15). Αντίστοιχα, κατά το επόμενο εξάμηνο, ο φοιτητής μερικής φοίτησης θα παρακολουθήσει δύο μαθήματα του Β τυπικού εξαμήνου.

Στη συνέχεια, με την επανάληψη του κύκλου, ο φοιτητής μερικής φοίτησης προσέρχεται και παρακολουθεί τα δύο μαθήματα του Α τυπικού εξαμήνου που είχε παραλείψει. Τώρα τα μαθήματα εναλλάσσονται στο ωράριο, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί κατά τη βραδινή ζώνη το μάθημα που στον προηγούμενο κύκλο διδασκόταν κατά την απογευματινή ζώνη. Το ίδιο συμβαίνει στο επόμενο εξάμηνο, με τα μαθήματα του Β τυπικού εξαμήνου.

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

15 Οκτωβρίου 2018: Έναρξη διαλέξεων 1ου εξαμήνου – 1η εβδομάδα διαλέξεων
22 Οκτωβρίου 2018: 2η εβδομάδα διαλέξεων
 29 Οκτωβρίου 2018: 3η εβδομάδα διαλέξεων
 5 Νοεμβρίου 2018: 4η εβδομάδα διαλέξεων
 12 Νοεμβρίου 2018: 5η εβδομάδα διαλέξεων
 19 Νοεμβρίου 2018: 6η εβδομάδα διαλέξεων
 26 Νοεμβρίου 2018: 7η εβδομάδα διαλέξεων
 3 Δεκεμβρίου 2018: 8η εβδομάδα διαλέξεων
 10 Δεκεμβρίου 2018: 9η Εβδομάδα διαλέξεων
 17 Δεκεμβρίου 2018: 10η εβδομάδα διαλέξεων – αξιολόγηση των διαλέξεων από τους φοιτητές
 24 Δεκεμβρίου 2018 – 7 Ιανουαρίου 2019:  Διακοπές Χριστουγέννων
 9 Ιανουαρίου 2019: 11η εβδομάδα διαλέξεων
 14 Ιανουαρίου 2019 12η εβδομάδα διαλέξεων
21 Ιανουαρίου – 25 Ιανουαρίου 2019: Αναπλήρωση διαλέξεων – διάστημα προετοιμασίας φοιτητών για τις εξετάσεις του 1ου εξαμήνου
28 Ιανουαρίου -6 Φεβρουαρίου 2019: Εξετάσεις 1ου εξαμήνου:

Δευτέρα 28/1/2019, 6μμ (Ρ101)
Τετάρτη 30/1/2019, 6μμ (Ρ104)
Δευτέρα 4/2/2019, 6μμ (Ρ103)
Τετάρτη 6/2/2019, 6μμ (Ρ102))

11 Φεβρουαρίου – 15 Φεβρουαρίου 2019: Εβδομάδα εναλλακτικής μάθησης
15 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου και του ωρολογίου προγράμματος του 2ου εξαμήνου