Ανακοίνωση συνεργασιών με εταιρείες αυτοματισμών και ρομποτικής

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Τμήματος στη Ρομποτική ανακοινώνει με χαρά, ότι συμφωνήθηκε  η συνεργασία με δύο εταιρίες του χώρου των αυτοματισμών και της Ρομποτικής. Πρόκειται για τις εταιρίες

Kenotom I.K.E. (http://www.kenotom.com) με έδρα τη Θεσσαλονίκη

και

Genesis Electrical and Electronic Inc (http://www.genesis-electronics.gr/)

Περιληπτικά, τα βασικά σημεία της συνεργασίας, όπως καταγράφηκαν στο σχετικό κείμενο είναι τα εξής

  1. Ενημέρωση εκατέρωθεν για τις δραστηριότητες, τα σχέδια, τα περιγράμματα μαθημάτων, τα θέματα διπλωματικών εργασιών, τις εξελίξεις στο χώρο της αγοράς εργασίας και τις εξελίξεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ειδικά σε θέματα που αφορούν στους Μηχανικούς των τεχνολογιών της Ρομποτικής και των αυτοματισμών.
  2. Προώθηση κοινών σχεδίων, που μπορούν να υποστηριχθούν και από φοιτητές, στο πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας.
  3. Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της παραγωγής δημοσιεύσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
  4. Κοινή διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων, όπως Ημερίδων και Σεμιναρίων, με τη συμμετοχή μελών Ε.Π. του ΠΜΣ, φοιτητών και Μηχανικών της εταιρίας, αλλά και με την ενδεχόμενη συμμετοχή κι άλλων εταιριών του χώρου, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων, που σχετίζονται με το χώρο των Αυτοματισμών και της Ρομποτικής.
  5. Διαμόρφωση καλού κλίματος υποδοχής ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υποδοχή αποφοίτων του Π.Μ.Σ., ως εργαζομένων στην εταιρία, βάσει συμβολαίου, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς αμφότερων των συμβαλλομένων
  6. Διάνοιξη της συνεργασίας σε δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, όπου θα προσκληθούν νέοι φορείς, με αμοιβαία επωφελή τρόπο.

Οι συνεργασίες θα περιλάβουν στο μέλλον  και περισσότερες εταιρίες του χώρου των αυτοματισμών

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Τμήματος