Αποστολή δικαιολογητικών

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού της Ρομποτικής, καλεί όσους ενδιαφερόμενους σπουδαστές δεν υπέβαλαν τον πλήρη φάκελό τους, να αποστείλουν τα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Σπουδών. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.