ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές, που υπέβαλαν αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης, ανατρέχοντας στα παρακάτω δύο αρχεία:
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Ιωάννη Καλόμοιρο, Αναπληρωτή Καθηγητή (ikalom@teicm.gr).