ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν τον Α΄ Κύκλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ρομποτική να υποδείξουν  έναν εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του, ο οποίος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, και στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
Για την ομαλή διεξαγωγή και διευκόλυνση της διαδικασίας, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ προτείνει ως κατάλληλο χρόνο τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, ώρα 16:00 και διαθέτει για το σκοπό αυτό την αίθουσα διαλέξεων του ΠΜΣ (Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής).
Παρακαλούνται οι φοιτητές να υποδείξουν και ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που θα συγκροτηθεί για τον ίδιο σκοπό.
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής
Δείτε επίσης την σχετική επιστολή του προέδρου του τμήματος.