ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ Ρ203 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Ρ203 να επισκεφθούν τη μερίδα του μαθήματος στη σελίδα e-learning του Ιδρύματος και να ενημερωθούν για το υποστηρικτικό υλικό που υπάρχει εκεί. Η βασική Εισαγωγή στη Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα Ρ203, οπότε όσοι φοιτητές αισθάνονται ότι έχουν σοβαρά κενά στο αντικείμενο αυτό, ας ασχοληθούν προπαρασκευαστικά με το αναρτημένο υλικό (ειδικότερα ας μελετηθούν οι παράγραφοι 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
Το αναρτημένο υλικό είναι ενδεικτικό, οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν τα αντίστοιχα κεφάλαια από όποιο βοήθημα επιθυμούν (π.χ. από το κλασικό βιβλίο του Moris Mano, Ψηφιακή Σχεδίαση, που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη).
Ο εκπρόσωπος των φοιτητών θα ενημερώσει για το κλειδί εγγραφής στο μάθημα.
Ο διδάσκων
Ιωάννης Καλόμοιρος