ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για θέματα απαλλαγής από δίδακτρα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπάρχει στο link.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος