ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης για το νέο Κύκλο του ΠΜΣ Ρομποτικής, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος ενέκρινε τον πίνακα των επιτυχόντων, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο Πρακτικό που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση (link).
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής