ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης πέντε από τους δεκαοκτώ εγγεγραμμένους φοιτητές του νέου Κύκλου του ΠΜΣ.
Η απαλλαγή γίνεται ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία με βάση την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ τ. Β΄ 3387/10-8-2018).
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής “εδώ“.
Η παραπάνω απόφαση είναι υποκείμενη σε μεταβολές, με βάση στοιχεία που πιθανόν θα προκύψουν κατά τον λογιστικό έλεγχο που θα διενεργήσει το Ίδρυμα.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή του Προγράμματος.
 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
 
Ιωάννης Καλόμοιρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής