Αναβολή διάλεξης μαθήματος Ρομποτικής Όρασης της 19/12/2018

Η διάλεξη του μαθήματος Ρομποτική Όραση της 19/12/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Οι διαλέξεις θα συνεχιστούν κανονικά από τις 9/1/2019 και θα γίνει αναπλήρωση στις 23/1/2019 και την ίδια ώρα, όπως προβλέπεται από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Νικολαΐδης