Παράταση υποβολής 2ης εργασίας στη Ρομποτική Όραση

Η προθεσμία υποβολής της 2ης εργασίας στη Ρομποτική Όραση παρατείνεται  έως και τις 9 Ιανουαρίου 2019.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Νικολαΐδης