Αναστολή εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αναστέλλονται τα μαθήματα για σήμερα 9.1.2019.