Τελικές παρουσιάσεις “Σχεδίαση και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων”

Όσοι δεν προσήλθαν για παρουσίαση την Δευτέρα 4/2/2019, παρακαλούνται να προσέλθουν την Τεταρτη 13/2/2019 στις 18:00.

Ο διδάσκων

Σταύρος Βολογιαννίδης