ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Ρ203)

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Ρομποτικής, να ξεκινήσουν άμεσα μια απαραίτητη προετοιμασία, που θα τους βοηθήσει να ενταχθούν ομαλά στην ύλη του μαθήματος “Σχεδίαση Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων” (Ρ203).
1. Στο site e-learning του μαθήματος Ρ203, μπορούν να βρουν μια εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα, που είναι αρκετά απλή, ακόμη και γι αυτούς που δεν ασχολήθηκαν στο παρελθόν με αυτό το θέμα. Παρακαλώ μελετήστε τα βασικά, καθώς θεωρούνται προπτυχιακή ύλη στο συγκεκριμένο μάθημα. Κάθε εισαγωγικό βιβλίο (π.χ. το βιβλίο του Moris Mano Ψηφιακή Σχεδίαση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, γι’ αυτό το σκοπό.
2. Ακολουθήστε με προσοχή τα βήματα που προτείνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο (link).
Τα παραπάνω συνιστούν υποχρεωτική προετοιμασία για το συγκεκριμένο μάθημα. Οι ασκήσεις και τα projects στα οποία θα εξεταστούν οι φοιτητές προϋποθέτουν την παραπάνω προεργασία. Πιθανές τεχνικές δυσκολίες θα απαντηθούν μόνον την ερχόμενη Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε ασκήσεις και projects.
Ο διδάσκων,
Ιωάννης Καλόμοιρος