Παράταση προθεσμίας υποβολής της δεύτερης εργασίας στο μάθημα “Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών”

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δεύτερης εργασίας στο μάθημα “Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών”  (Ρ204) έως και την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019.