ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε απάντηση ερωτημάτων που λαμβάνουμε από φοιτητές, γίνονται γνωστά τα εξής, που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ Ρομποτικής (δείτε ιστοσελίδα):
1. Άλλες παρατάσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις του εαρινού εξαμήνου δεν μπορούν πλέον να δοθούν, καθώς τελείωσε η εξεταστική περίοδος και πρέπει να ανακοινωθούν βαθμοί, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
2. Για να προχωρήσουν οι διαδικασίες πρέπει να τακτοποιηθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις, αλλιώς δεν υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης βαθμολογίας.
3. Μέσα στην επόμενη βδομάδα οι βαθμοί των φοιτητών  θα είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική Γραμματεία. Αν σε κάποιο μάθημα ο βαθμός δεν είναι προβιβάσιμος, ο φοιτητής εξετάζεται το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κανονισμό.
4. Στα μαθήματα που ο φοιτητής δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό θα πρέπει να συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο καθηγητή, ώστε να καθοριστεί η διαδικασία εξέτασής του τον Σεπτέμβριο. Στο Ρ201 και στο Ρ203 υπεύθυνος είναι ο κ. Καλόμοιρος, στο Ρ202 ο κ. Καζαρλής και στο Ρ204 ο κ. Νικολαΐδης.
5. Για να αναλάβει ο φοιτητής θέμα διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις των δύο πρώτων εξαμήνων, όσον αφορά τα μαθήματα. Άρα, για κάποιον που χρωστά μαθήματα, η ανάληψη θέματος θα γίνει όταν ο φοιτητής θα έχει τελειώσει με όλες τις εξετάσεις/εργασίες.
6. Το παραπάνω ισχύει και για κάποιον που έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Δηλαδή, ένας φοιτητής μπορεί να αναλάβει θέμα Διπλωματικής Εργασίας μόνον εφόσον δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής