ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης θεμάτων από τους καθηγητές και η έγκρισή τους από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Ρομποτικής.
Καλούνται οι φοιτητές που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις για ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στο link, ώστε να γίνει η ανάθεση των θεμάτων από τη Συντονιστική Επιτροπή.
Τελευταία προθεσμία για τη δήλωση προτίμησης είναι η 5η Ιουλίου 2019. Διευκρινίζεται ότι θέματα που δηλώνονται με την ίδια προτίμηση από φοιτητές θα ανατίθενται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.
Οι φοιτητές που δεν εκπληρώνουν προς το παρόν τις προϋποθέσεις ανάληψης θέματος θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αναλάβουν θέμα τον Σεπτέμβριο.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής