ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ-ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 θα γίνει η έναρξη μαθημάτων για το ΠΜΣ Ρομποτικής. Οι διδάσκοντες του Τμήματος προσκαλούν τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές στην τελετή υποδοχής, που θα γίνει στις 15:30. Κατά την τελετή υποδοχής θα δοθούν οι φάκελοι φοίτησης και θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών για τεχνικά θέματα που αφορούν την παρακολούθηση του Προγράμματος. Στις 16:15 θα αρχίσει το μάθημα της 1ης ζώνης μαθημάτων.
Οι φοιτητές μερικής φοίτησης που θα παρακολουθήσουν το μάθημα της 2ης ζώνης και αδυνατούν να παρευρεθούν στην τελετή υποδοχής θα παραλάβουν το φάκελό τους από τον διδάσκοντα της 2ης ζώνης.
Για τη Συντονιστική Επιτροπή,
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής