ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ (Ρ104)

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής, που παρακολουθούν το μάθημα Ρομποτική Όραση (Ρ104) ότι η διάλεξη στις 9-12-2019 δεν θα γίνει, λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του διδάσκοντα.
Τα μαθήματα θα γίνουν σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο που επισυνάπτεται εδώ.