ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ρ101

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Ρ101-Ενσωματωμένα Συστήματα, να ενημερωθούν για μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων, σύμφωνα με το νέο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, που επισυνάπτεται εδώ .

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής