ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Οι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής, οφείλουν να συνδέονται στο σύστημα τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιώντας το πραγματικό τους όνομα και όχι κάποιο ψευδώνυμο, ώστε να καταγράφεται κανονικά η παρουσία τους.
Επίσης, ας ληφθεί υπόψη, ότι οι καθηγητές κάνουν ελέγχους της παρουσίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσω των οποίων καταγράφεται η συνεχιζόμενη διαδικτυακή παρακολούθηση του μαθήματος, μέχρι το πέρας του. Είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με την παρακολούθηση και να μην χαθεί το εξάμηνο.
Η διαδικασία τελεί υπό τον έλεγχο και την εξακρίβωση της Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής