ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής να λάβουν υπόψη ότι από Δευτέρα 30 Μαρτίου το διαδικτυακό μάθημα του ΠΜΣ Ρομποτικής θα μεταφερθεί σε νέα εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν οι νέες άδειες για το λογισμικό zoom, που προμηθεύτηκε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Έτσι, λοιπόν, από Δευτέρα και στο εξής, για την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι φοιτητές θα συνδέονται με τη διεύθυνση:
https://zoom.us/j/871048035
Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια ως προς το λογισμικό.
Για το ΠΜΣ Ρομποτικής,
Ιωάννης Καλόμοιρος