ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα του ΠΜΣ Ρομποτικής με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, λόγω της αναστολής μαθημάτων με φυσική παρουσία, να λάβουν υπόψη ότι η παρουσία τους καταγράφεται κανονικά, μόνον εφόσον η χρονική διάρκεια σύνδεσής τους στο σύστημα αντιστοιχεί με τη διάρκεια του μαθήματος. Σύνδεση ολίγων λεπτών δεν λαμβάνεται υπόψη ως παρουσία στο μάθημα.
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής,
Ο Διευθυντής