Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα Ρ202 “Μηχανική Ευφυία”

Η παρουσίαση και εξέταση projects για την ενότητα “Εξελικτική Υπολογιστική” του μαθήματος Ρ202 “Μηχανική Ευφυία” με διδάσκοντα τον κ. Καζαρλή Σπύρο, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 16:00 – 18:30.
Η εξέταση projects για τις ενότητες “Ασαφή Συστήματα” και “Νευρωνικά Δίκτυα” του μαθήματος Ρ202 “Μηχανική Ευφυία” με διδάσκοντες τους κ. Βολογιαννίδη Σταύρο και Αντωνίου Ευστάθιο αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00.