ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – Oδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού ISE 14.7

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που θα λάβουν μέρος στο σεμινάριο του Σαββάτου 16 Μαΐου πάνω στα συστήματα υψηλών επιδόσεων της εταιρίας Xilinx, μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού ISE 14.7 στο αρχείο που επισυνάπτεται (link)