ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Μηνάς Δασυγένης θα διδάξει ένα σεμινάριο, με θέμα τα εργαλεία σχεδίασης και τις διατάξεις FPGA της εταιρίας Xilinx.
Το σεμινάριο θα διδαχθεί διαδικτυακά. Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Ρ203 να το παρακολουθήσουν, καθώς θα είναι μοναδική ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο ενδιαφέρον θέμα των συστημάτων επεξεργασίας υψηλών επιδόσεων.
Το σεμινάριο θα διδαχθεί σε δύο φάσεις:
10:00-12:30 θα διδαχθεί η σχεδίαση με το λογισμικό Xilinx ISE 14.7 και η ενσωμάτωση μικροελεγκτή (picoblaze) σε διάταξη Spartan.
13:00-15:00 θα διδαχθεί η σχεδίαση με το λογισμικό Vivado και η χρήση ετερογενούς συστήματος ARM-FPGA, στο ολοκληρωμένο κύκλωμα Zynq στην εκπαιδευτική πλακέτα PYNQ.
Γι να είναι δυνατή η παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να κατεβάσουν τα παρακάτω δύο λογισμικά και να τα εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους.
1. Xilinx ISE Design Suite v. 14.7
2. Vivado Design Suite (WebPack Edition) v. 2019.2
Να επιλεγεί ο Windows Self-extracting Web Installer στην διεύθυνση
https://www.xilinx.com/support/download.html  (ίδια με παραπάνω). Να εκτελεστεί ο installer. Στα παράθυρα που θα ανοίξουν να επιλεγεί το λογισμικό Vivado και συγκεκριμένα το WebPack Edition, που είναι η ελεύθερη έκδοση του λογισμικού.
Τα δύο παραπάνω λογισμικά είναι μεγάλα σε μέγεθος και χρειάζονται αρκετές ώρες για να κατέβουν και να εγκατασταθούν.
Θα διατεθούν δύο ή τρεις σταθμοί εργασίας του εργαστηρίου Ρομποτικής, με απομακρυσμένη πρόσβαση, αυστηρά για όσους φοιτητές δεν καταφέρουν να κάνουν την εγκατάσταση επιτυχώς, λόγω έλλειψης χώρου στο δίσκο τους. Επίσης, θα υπάρξει υποστήριξη για όσους δυσκολευτούν κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης των λογισμικών.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής