Η τελική εξέταση στο μάθημα “Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών” θα γίνει τη Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 18:00.

Η τελική εξέταση στο μάθημα “Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών” θα γίνει τη Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 18:00.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην εικονική αίθουσα zoom με μικρόφωνο, κάμερα και ηχεία σε λειτουργία. Μετά από τη λήψη παρουσιών, θα εισέλθουν και στην πλατφόρμα exams.ict.ihu.gr (στην οποία θα εγγραφούν για το συγκεκριμένο μάθημα του ΠΜΣ χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό) που θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την εξέταση. Η εξέταση θα είναι κλειστού τύπου και διάρκειας 40 λεπτών.

Παρακαλώ να δείτε την ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του μαθήματος στο exams.ict.ihu.gr σχετικά με Συναίνεση συμμετοχής στην εξ’αποστάσεως εξέταση του μαθήματος.

Εκεί υπάρχουν σύνδεσμοι προς σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος και της Δ.Ε. του πανεπιστημίου.

Ο διδάσκων

Θ. Νικολαΐδης