ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Με βάση τις προτιμήσεις που δήλωσαν οι φοιτητές που δικαιούνται να αναλάβουν Διπλωματική Εργασία, έγινε μια πρώτη επεξεργασία των αναθέσεων και προέκυψε η λίστα που εμφανίζεται στον σύνδεσμο (link).
Παρακαλούνται οι φοιτητές να μελετήσουν τις προτεινόμενες αναθέσεις και να δηλώσουν τη συμφωνία τους με ένα μήνυμα προς τον διευθυντή του προγράμματος (ikalom@ihu.gr).
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια δεν ανέλαβε το θέμα της πρώτης επιλογής του και θέλει να συζητήσει περαιτέρω την ανάθεση, ας επικοινωνήσει με τον διευθυντή του προγράμματος.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής