Ανακοίνωση διαθέσιμων θεμάτων Διπλωματικών εργασιών-Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξεταστικές υποχρεώσεις του κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και έχει τακτοποιήσει τις μέχρι τώρα οικονομικές του υποχρεώσεις πρέπει να μεταβεί στη φόρμα Google και να επιλέξει με σειρά προτεραιότητας τρία θέματα (και όχι λιγότερα) Διπλωματικής Εργασίας – τα θέματα περιγράφονται στο ακόλουθο link. Η επιλογή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την αποκλειστική προθεσμία 28-9-2019, ώρα 11:00 π.μ..
Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θα αποφασίσει για τις αναθέσεις και θα ενημερώσει τους φοιτητές.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν διενέξεις στην επιλογή θεμάτων, θα επιλυθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Η επιλογή αυτή δεν αφορά φοιτητές που έχουν αναλάβει ήδη θεμα Διπλωματικής Εργασίας.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ της Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος
Καθηγητής